IoT, IIoT, BMS/BAS - Deals, Ventures, Coperation
IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | English | English IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Polish | Polski IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | French | français, langue française IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Afrikaans | Afrikaans IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Albanian | Shqip IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Arabic | العربية IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Czech | česky, čeština IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Danish | dansk IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Dutch | Nederlands, Vlaams IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Estonian | eesti, eesti keel IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Finnish | suomi, suomen kieli IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | German | Deutsch IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Greek, Modern | Ελληνικά IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hindi | हिन्दी, हिंदी IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hungarian | Magyar IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Italian | Italiano IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Japanese | 日本語 (にほんご/にっぽんご) IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Korean | 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語) IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Lithuanian | lietuvių kalba IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Latvian | latviešu valoda IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Norwegian | Norsk IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Persian | فارسی IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Portuguese | Português IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Romanian, Moldavian, Moldovan | română IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Russian | русский язык IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Slovak | slovenčina IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Spanish; Castilian | español, castellano IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Swedish | svenska IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Turkish | Türkçe IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Ukrainian | українська IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Vietnamese | Tiếng Việt IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Yiddish | ייִדיש IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hebrew IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Chinese | Chinese

IoT » Interneti i Gjërave - IoT, IIoT, MIoT, Automatizimi i Ndërtesave, Qyteti i Zgjuar, Matja e Zgjuar

IoT, IIoT, MIoT, M2M Solutions
Ofertat, ofertat, Shitjes, Bashkëpunimi, Bashkëprodhimi, B2B, Shërbimet, Ekskluzivitet - Portal


Portali integron prodhuesit dhe zhvilluesit e zgjidhjeve të sistemeve inteligjente (pajisje, softuer, re):
 • Interneti i Gjërave (IoT)
 • Interneti Industrial i Gjërave (IIoT)
 • Interneti celular i gjërave (MIoT)
 • Sistemi i Automatizimit të Ndërtesave (BAS)
 • Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesës (BMS)
 • Modelimi i Informacionit të Ndërtesës (BIM)
 • Sistemet e Sigurisë (SS)
 • Qyteti i zgjuar (SC)
 • Drita e zgjuar (SL)
 • Matja inteligjente (SM)
 • Ndjekja e Pasurive, Menaxhimi i Flotës
 • Monitorimi i zgjuar
 • Matjet mjedisore
 • Monitorimi i ndotjes
 • Zgjidhje cloud IoT


Portali krijon mundësinë e:
 • B2B - Bashkëpunimi
 • Shpërndarja
 • Shitje biznesi
 • Ekskluzivitet
 • Bashkëprodhimi
 • Sipërmarrjeve
 • Tregjet e Kapitalit
 • Kapitali privat
 • Engjëjt e biznesit
 • Investojimet dhe bashkimi
 • Integrimet
 • Shërbimet
 • Transferimi dhe shitjet e teknologjisë
 • Njohja e shitjeve dhe shërbimeve

Bashkëpunimet

 • Integrimi
 • Qira
 • Bashkëprodhimi
 • Blej
 • Konsulencë
 • Shitje-di-si
 • Mbështetje
 • Ekskluzivitet
 • Blerja e teknologjisë

Aplikimet

 • Platforma IoT / IIoT
 • Shtëpi e zgjuar
 • Gjeo-pozicion
 • Transport i zgjuar
 • IoT
 • Qytet i Sigurt
 • Nyja MIoT
 • Energjia e zgjuar
 • Bankat e energjisë
 • Re / IoT / IIoT
 • Interneti Industrial i Gjërave
 • Matjet
 • Mirëmbajtja parashikuese
 • Kontrolli i smogut
 • Automatizimi i Ndërtesave
 • IIoT
 • Shërbime inteligjente

Komunikimi

 • GSM 3G
 • SPI/I2C
 • GSM 2G LTE-M (Cat M1) {1800MHz}
 • RF (868MHz)
 • GSM LoRaWAN
 • NFC
 • LIN
 • LoRa 868MHz
 • RS-232
 • LoRa 433MHz
 • ZigBee 2.4GHz
 • LoRaWAN 915MHz
 • CAN RF

Shitje Oferta: Shitje
Ekskluzivitet Oferta: Ekskluzivitet
Bashkëpunimi Oferta: Bashkëpunimi
Bashkëprodhimi Oferta: Bashkëprodhimi
Shitje me pakicë Oferta: Shitje me pakicë
Shpërndarja Oferta: Shpërndarja
B2B Oferta: B2B
Integrimi Oferta: Integrimi
Shërbimi Oferta: Shërbimi
Instalimi Oferta: Instalimi
Mbështetje Oferta: Mbështetje
Qira Oferta: Qira
Blej Oferta: Blej
Investoj Oferta: Investoj
Qira Oferta: Qira
Transferimi i teknologjisë Oferta: Transferimi i teknologjisë
Blerja e teknologjisë Oferta: Blerja e teknologjisë
Shitje-di-si Oferta: Shitje-di-si
Konsulencë Oferta: Konsulencë
IoT.Deals, Ventures, Investments, B2B 2021 | Contact Us | Translations