IoT, IIoT, BMS/BAS - Deals, Ventures, Coperation
IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | English | English IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Polish | Polski IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | French | français, langue française IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Afrikaans | Afrikaans IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Albanian | Shqip IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Arabic | العربية IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Czech | česky, čeština IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Danish | dansk IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Dutch | Nederlands, Vlaams IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Estonian | eesti, eesti keel IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Finnish | suomi, suomen kieli IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | German | Deutsch IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Greek, Modern | Ελληνικά IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hindi | हिन्दी, हिंदी IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hungarian | Magyar IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Italian | Italiano IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Japanese | 日本語 (にほんご/にっぽんご) IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Korean | 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語) IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Lithuanian | lietuvių kalba IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Latvian | latviešu valoda IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Norwegian | Norsk IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Persian | فارسی IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Portuguese | Português IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Romanian, Moldavian, Moldovan | română IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Russian | русский язык IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Slovak | slovenčina IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Spanish; Castilian | español, castellano IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Swedish | svenska IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Turkish | Türkçe IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Ukrainian | українська IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Vietnamese | Tiếng Việt IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Yiddish | ייִדיש IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Hebrew IoT, IIoT, BAS, BMS, IoT.Deals | Chinese | Chinese

IoT » Internet of Things - IOT, IIOT, MIOT, Tự động hóa tòa nhà, Thành phố thông minh, Đo lường thông minh

IOT, IIOT, MIOT, M2M Solutions
Ưu đãi, Ưu đãi, Giảm giás, Hợp tác, Hợp tác sản xuất, B2B, Dịch vụ, Nhượng quyền thương mại - Portal


Cổng thông tin tích hợp các nhà sản xuất và nhà phát triển các giải pháp hệ thống thông minh (thiết bị, phần mềm, đám mây):
 • Internet vạn vật (IOT)
 • Internet vạn vật công nghiệp (IIOT)
 • Internet vạn vật di động (MIOT)
 • Hệ thống tự động hóa tòa nhà (BAS)
 • Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
 • Xây dựng mô hình thông tin (BIM)
 • Hệ thống an ninh (SS)
 • Thành phố thông minh (SC)
 • Đèn thông minh (SL)
 • Đo sáng thông minh (SM)
 • Theo dõi tài sản, quản lý đội xe
 • Giám sát thông minh
 • Đo lường môi trường
 • Giám sát ô nhiễm
 • Giải pháp đám mây IOT


Cổng thông tin tạo cơ hội:
 • B2B - Hợp tác
 • Phân phối
 • Bán kinh doanh
 • Nhượng quyền thương mại
 • Hợp tác sản xuất
 • Liên doanh
 • Thị trường vốn
 • Cổ phần tư nhân
 • Thiên thần kinh doanh
 • Đầu tư và Hợp nhất
 • Tích hợp
 • Dịch vụ
 • Chuyển giao Công nghệ và Bán hàng
 • Bán hàng và Dịch vụ Bí quyết

Hợp tác

 • Hội nhập
 • Cho thuê
 • Hợp tác sản xuất
 • Mua
 • Tư vấn
 • Bán bí quyết
 • Ủng hộ
 • Nhượng quyền thương mại
 • Mua công nghệ

Các ứng dụng

 • Nền tảng IOT / IIOT
 • Nhà thông minh
 • Vị trí địa lý
 • Giao thông thông minh
 • IOT
 • Thành phố an ninh
 • Nút MIOT
 • Năng lượng thông minh
 • Ngân hàng điện
 • Đám mây IOT / IIOT
 • Internet vạn vật công nghiệp
 • Đo
 • Bảo trì dự đoán
 • Kiểm soát khói
 • Tự động hóa tòa nhà
 • Internet of Things

Giao tiếp

 • GSM 3G
 • SPI/I2C
 • GSM 2G LTE-M (Cat M1) {1800MHz}
 • RF (868MHz)
 • GSM LoRaWAN
 • NFC
 • LIN
 • LoRa 868MHz
 • RS-232
 • LoRa 433MHz
 • ZigBee 2.4GHz
 • LoRaWAN 915MHz
 • CAN RF
 • InfraRed RX

Giảm giá Ưu đãi: Giảm giá
Nhượng quyền thương mại Ưu đãi: Nhượng quyền thương mại
Hợp tác Ưu đãi: Hợp tác
Hợp tác sản xuất Ưu đãi: Hợp tác sản xuất
Bán lẻ Ưu đãi: Bán lẻ
Phân phối Ưu đãi: Phân phối
B2B Ưu đãi: B2B
Hội nhập Ưu đãi: Hội nhập
Dịch vụ Ưu đãi: Dịch vụ
Cài đặt Ưu đãi: Cài đặt
Ủng hộ Ưu đãi: Ủng hộ
Thuê Ưu đãi: Thuê
Mua Ưu đãi: Mua
Đầu tư Ưu đãi: Đầu tư
Cho thuê Ưu đãi: Cho thuê
Chuyển giao công nghệ Ưu đãi: Chuyển giao công nghệ
Mua công nghệ Ưu đãi: Mua công nghệ
Bán bí quyết Ưu đãi: Bán bí quyết
Tư vấn Ưu đãi: Tư vấn
IoT.Deals, Ventures, Investments, B2B 2021 | Contact Us | Translations